Dark Grey Europe

Sharpening a saw blade company’s competitive edge

Håkansson Sågblad maakt al decennia lang lintzaagbladen. Ze zijn goed gevestigd, maar in een markt waar bladen vaak als een handelswaar worden gezien, zijn groeikansen schaars.

Een dergelijke kans was een speciaal blad dat ze ontwikkelden: de Dust Remover, die stof van hout verwijdert tijdens het zagen, wat resulteert in een schonere en snellere snede. Maar hoe kun je deze innovatie het beste op Europese schaal lanceren met een zeer beperkt budget?

Dark Grey vormde snel een unieke en nauwe samenwerking met het Håkansson-team. Brainstormsessies leverden allerlei ideeën op en in recordtijd kregen we inzicht in de ins en outs van de lintzaagbladenmarkt.

Twee vliegen in één klap

Het resultaat was een tweesporige B2B-creativestrategie. Enerzijds een geïntegreerde campagne om de Dust Remover tactisch op de korte termijn te promoten, voornamelijk via het bestaande distributienetwerk. En anderzijds om die productcampagne te gebruiken om een sterk merkimago op te bouwen voor de lange termijn.

De twee sporen zijn gebaseerd op het benadrukken van het Zweedse erfgoed van het bedrijf en alles wat daarbij hoort: superieur ontwerp, kwaliteit, betrouwbaarheid… en een zekere eigenzinnigheid. Naast een volledig assortiment geïntegreerde campagne-marketingtools, waaronder contentmarketing, distributeurondersteuning en gedrukte verkoopmaterialen, produceerden we ook een bedrijfsbrochure als eerste stap in de voortdurende brandingtaak. Verdere productpromoties volgden een soortgelijk sjabloon als de Dust Remover om de bekendheid op de meest kosteneffectieve manier te vergroten.

Volgens Ward Parsons, Sales en Marketing Manager: “We hadden een flexibele internationale partner nodig om ons vooruit te helpen. Dark Grey neemt regelmatig het initiatief en werkt proactief om dat te realiseren.”

Let’s Work Together

Tell Us More About Your Project

We have all the experience, people, resources and expertise to help you in ways no other agency can.
For more information, get in touch directly.