The Weather Makers

The Weather Makers is een ingenieursbureau met een holistische visie. Zij streven naar het herstellen van watercycli, het bereiken van algehele biosfeerherstel en het creëren van een gezonde planeet. Dit doen ze door innovatieve herstelprojecten te ontwerpen en uit te voeren. The Weather Makers gelooft dat de mensheid over alle middelen beschikt om de catastrofale effecten van klimaatverandering te verminderen. Deze middelen zetten zij als bedrijf in om grootschalige regeneratie van ecosystemen te versnellen.